Restaurace a minipivovar Stará škola

Image1\

Co stojí za návštěvu v okolí

    Chudenice je malé městečko rozkládající se v podhůří Šumavy. Na území městečka najdeme řadu historických památek a v jeho okolí zajímavé přírodní oblasti. Chudenice leží severozápadním směrem od města Klatovy. Z tohoto městečka pochází slavný šlechtický rod Černínové z Chudenic, v jejichž majetku bylo městečko od roku 1291 do roku 1945. Toto období je považováno za rekord v držení panství bez přestávky. V městečku najdeme zámek, ve kterém je muzejní expozice, která nás seznámí s historií rodu Černínů. Dále uvádíme příklady zajímavých cílů v okolí, za názvem je v závorce uvedena vzdálenost od restaurace Stará škola.

Bolfánek (1,5km)images

     Jihozápadním směrem od městečka se zvedá vrchol kopce Žďár ( 585 m.n.m.), který se lidově nazývá Bolfánek. Na vrcholku kopce byl v letech 1722 až 1729 postaven barokní kostel svatého Wolfganga a v roce 1772 tu byla vybudovaná kaple. Kostel postupem času zanikl, dochovala se jen 45 metrů vysoká věž, která prodělala rekonstrukci a dnes je využívaná jako rozhledna. Z rozhledny je krásný výhled do okolí.

 Americká zahrada (1,3km; 200m od Bolfánku)douglaska lucice

      Americká zahrada je národní přírodní památka, nachází se asi 1,5 km jihozápadně od Chudenic pod rozhlednou Bolfánkem. Arboretum bylo původně založeno jako školka okrasných dřevin roku 1828 hrabětem Eugenem Černínem pro zásobování parku, který postupně zřizoval u nedalekého zámečku Lázeň. Později změnil Černín svůj úmysl a dal přeměnit školku v arboretum, v trvalou sbírku dřevin. Již od r. 1844 nese název Americká zahrada, protože v prvních letech po založení měly převahu dřeviny pocházející ze Severní Ameriky. Zahrada byla vyhlášena Ministerstvem kultury jako chráněné území a to v roce 1969. Důvodem vyhlášení je dendrologické arboretum s více než 200 druhy dřevin především severoamerického, evropského a asijského původu. K evropským unikátům patří stromový exemplář dřínu květnatého (Cornus florida). Jeden z nejzajímavějších exemplářů je především Pseudotsuga menziesii, poprvé vysazen roku 1827, také nazýván jako douglaska. Její pozoruhodností je věk, jde o jednu ze tří nejstarších douglasek na evropské pevnině. Další vzácností jsou dva jalovce viržinské.

 Zámek Lázeň s restaurací (1,7km)

            Na jižní stráni vrcholku je zámek Lázeň. Dříve byla v těchto místech léčivá studánka, která byla poutním místem. Později tu byly vystavěny tak zvané Lázně pod Wolfgangem. V letech 1849 až 1859 byly lázně přestavěny na empírový zámek, který je v současné době využíván k rekreačním účelům. V okolí zámku byl v roce 1825 založen anglický park. Na budování parku se podílel známý botanik Ladislav Čelakovský, syn neméně slavného otce básníka F.L. Čelakovského. V parku vidíme značné množství zeravy, ale také cypřišky, statné douglasky a jedlovce. Kromě těchto stromů je park zdobený rozlehlými buky, platany a v sezóně krásně kvetoucími rododendrony. U cesty vedoucí z anglického parku na vrchol Bolfánek byl postaven pomník věnovaný J. Dobrovskému, který v letech 1816 až 1828 pobýval v Chudenicích a rád se procházel po zdejším okolí. Na anglický park navazuje lesopark v jehož oblasti najdeme Kvapilovo jezírko.

 Kvapilova jezírka (2km)

      Na anglický park u zámku Lázeň navazuje lesopark v jehož oblasti najdeme Kvapilovo jezírko. Chudenice jsou rodným městem spisovatele a dramatika Jaroslava Kvapila ( 1868 – 1950). Vodní plocha jezírka inspirovala spisovatele k napsání pohádky, která se později stala libretem pro Dvořákovu operu Rusalka.

 Starý zámek Chudenice a Muzeum Josefa Dobrovského (500m)zamek cb

            Starý czerninský zámek je jednou z dominant Chudenic a nejstarším rodovým sídlem významného českého rodu Czernínů z Chudenic, který je připomínán již ve 13. století. Starý zámek na náměstí byl z původní gotické trvze přestavěn v 16. století renesančně a v 18. století upraven barokně. Na zámku se nachází stála expozice historie rodu Czerninů. Je zde 14 zámeckých místností vybavených autentickým nábytkem a předměty dochovanými po Czerninech z Chudenic. Dále je pak zde k vidění nábytek a prvotisky knih dochovaných po Josefu Dobrovském, který v Chudenicích rád pobýval, celkem jedenáct let jako přítel Eugena I. hraběte Czernina a také jako vychovatel jeho dětí. V přízemí je pak muzejní expozice věnována historii Chudenic a významných osobnostem spojených s Chudenicemi. Je zde například rodná síň Jaroslava Kvapila, autora libreta k Dvořákově opeře Rusalka. Dále pak expozice světonámého entomologa, také chudenického rodáka prof. Jana Roubala, expozice řemesel, archeologie a další. Na historii Starého zámku je pozoruhodná také skutečnost, že za téměř 700 let nepřešel z majetku Czerninů do vlastnictví jiného rodu.

Návštěvní doba:

červen, červenec, srpen denně kromě pondělí: 9 - 12, 13 -17
duben,květen,září, říjen : soboty, neděle a státní svátky : 9 - 12, 13 - 17